ติดต่อเรา

 

ที่ตั้ง

204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์

0-5533-3010 ต่อ 125

โทรสาร

0-5533-3008

email

a.rio3em@gmail.com

facebook

https://www.facebook.com/rio3.oe3