ข่าวสาร

สำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธชินราชจำลอง

กิจกรรม 4 ก.ย. 60

สำนักงานชลประทานที่ 3 นำโดยนายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธชินราชจำลอง (หน้าตัก 80 นิ้ว) พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร เพื่อประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดนาหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้พนักงานมีจิตใจที่ดี เข้มแข็ง เบิกบาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม