ข่าวสาร

สำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน

กิจกรรม 4 ก.ย. 60

   นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายไพฑูรย์ ศรีมุก ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายฉัตรชัย ทองปอนด์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และนายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ลงพื้นที่สำรวจบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดนและพื้นที่โดยรอบ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยได้ร่วมกันตรวจสอบถนนทางเข้าเขื่อนที่ชำรุดและระบบประปาท้ายเขื่อนเพื่อหาแนวทางแก้ไขซ่อมแซมและปรับปรุงต่อไป