ข่าวสาร

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม 1 ส.ค. 60

   วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านการควบคุมการก่อสร้าง) ถวายรายงานแนวทางและแผนงานโครงการ เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำบริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์