ข่าวสาร

สำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมวางแผนรับมือระดับน้ำในแม่น้ำยม (SWOC)

กิจกรรม 31 ก.ค. 60

   สำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมวางแผนรับมือระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงขึ้น ลดผลกระทบตัวเมืองสุโขทัย ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)
   นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมประชุมวางแผนรับมือระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงขึ้น ลดผลกระทบตัวต่อพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองสุโขทัย ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SMART WATER OPERATION CENTER:SWOC) กรมชลประทาน สามเสน และสำนักงานชลประทานที่ 4 ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม และได้ติดตามระดับน้ำที่ ปตร.บ้านหาดสะพานจันทร์ และแนวทางการผันน้ำ 
ซึ่งจากการประชุมมีแนวทางผันน้ำปริมาณไม่เกิน 550 ลบ.ม./วินาที ให้ไหลผ่าน ปตร.บ้านหาดสะพานจันทร์ และปริมาณน้ำส่วนที่เกิน จะผันน้ำผ่าน ปตร.คลองหกบาท เพื่อให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยและทุ่งบางระกำ ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวข้าวให้น้อยที่สุด