ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม

นายธีระ นวลปลอด

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ (ตว.ชป.3)

นายศุภรักษ์ รักษ์แดง

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

อนุพงษ์ ศิโร

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์ กันเกิด

ช่างก่อสร้าง ช 3